Optagelse

Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi

Professionsrettet, klientcentreret uddannelse i psykoterapi, parterapi og sexologi

Optagelse

 

Udgangspunktet er, at alle kan optages på sexolog- og psykoterapeutuddannelsen.

Afhængig af din uddannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund indplacerer vi de studerende på henholdsvis kvote 1, kvote 2 eller kvote 3. Indplaceringen er rent administrativ og tjener udelukkende til at matche de tværministerielle kriterier for optagelse.

SIPS foretager en helhedsvurdering med udgangspunkt i alder, modenhed, erhvervserfaring, uddannelse og anden erfaring. Vi vægter personlig modenhed og engagement højere end uddannelse.

 

Kontakt gerne uddannelseslederen på sips@sips.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Kvote 1

Ansøgere har en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Eksempelvis psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo-/fysioterapeut eller pædagog.

Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring.

 

Kvote 2

Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum professionsbachelorniveau, 180 ECTS-point) der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

 

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper optages ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer.

 

Alder

Ansøgeren skal på optagelsestidspunktet være fyldt 25 år.

Hvis man er under 25 år har man mulighed for at søge om optagelse på dispensation.

 

Modenhed

Ansøgeren skal på baggrund af sin livserfaring have lyst, vilje og være i stand til at reflektere over egne mønstre og udvikling, og til reflekteret at deltage i dialog og undervisning.

 

Engagement

  • Studerende, der går på uddannelsen forventes at
  • Involvere sig personligt i arbejdet med egne temaer
  • Stille sig til rådighed i øvelsessituationer som klient/terapeut/supervisor for medstuderende under underviserens direkte supervision
  • Bidrage med oplæg under hele uddannelsesforløbet
  • nvolvere sig aktivt i studie- og procesgrupper